فاممت | شبکه حرفه ای کسب و کار

فاممت

شبکه حرفه ای کسب و کار

اولین شبکه ی اجتماعی کسب و کار در ایران است که با دو رویکرد " متخصص" و " کسب و کار (سازمان) " فعالیت می کند.
ارائه ارتباطات تخصصی و هدفمند در کنار ابزارهای مورد نیاز یک متخصص و کسب کار مانند: مدیریت پروژه، تقویم کاری منشی، شغل و استخدام و ... باعث می شود که در حجم عظیم اطلاعات "بهترین فرصت ها" در اختیار کاربران فاممت قرار گیرد.

امکانات فاممت

برای اطلاع از آخرین اخبار و تغییرات

617
114
71
کیوان رجبی

کیوان رجبی

شبکه ی حرفه ای کسب و کار، یعنی هم شبکه ی اجتماعیه و هم کاربرد کسب و کاری داره. امیدوارم که این رویکرد ادامه داشته باشه.

خیلی عالیه، یه مشکلات کوچکی بود اما خوب رفع کردید. موفق باشید.

رزیتا نوبهاری

رزیتا نوبهاری

اگر فاممت رو رو برای هم صنفهای خودم تعریف کنم، میشه : شبکه ای اجتماعی که با استفاده از امکانات ارتباطی و مدیریت پروژه و داشتن تقویم کاری برای شخص بنده، به کارها و جلساتم سرعت بخشیده و مورد بسیار مفید آن تخصصی بودن این شبکه بر پایه ارتباطات کسب و کاری و تخصصی است. این مورد باعث هدفمندی ارتباطات و استفاده از این شبکه شده است.

دکتر رضا احمدیانی

دکتر رضا احمدیانی

فاممت نوید بخش مسیر جدیدی در ادامه راه های شبکه های اجتماعی و کسب و کار است. ایجاد روابط و تعامل بین افراد و سازمان ها در یک بستر اجتماعی باعث سرعت و تسهیل فعالیت ها میشه. امیدوارم رشدش رو با همین سرعت ادامه بده.

فرشاد کمالیان

فرشاد کمالیان

این روزها بیشترین حجم اطلاعات از طریق شبکه های اجتماعی رد وبدل میشه، و درصد خیلی کمی کاربردی هستن. فاممت هم به این موضوع اشاره کرده بود. و امیدوارم توانمندتر این هدف را به پیش ببرد. در کل به نظرم زمان و هدفمندی خوبی رو دارید. سربلند باشید.

BanehPlaza Nima Fadaei chawk tiktim Nik Print
© Copyright 2016 Fammet